Little Bryn Nursery School feirer 25-årsjubileum

 
Little Bryn er en førskole i Gambia, bygget og drevet for penger elevene på barneskolene Bryn og Hammerbakken samler inn. Førskolen ligger i landsbyen Essau, ikke langt fra der Gambiafloden renner ut i Atlanterhavet. Bak den hvite muren som omgir skolen, skimtes hovedstaden Banjul i det fjerne på den motsatte bredden. Little Bryn ligger på nordsiden av elven, fattigsiden, dit turistene sjelden kommer, langt unna luksushotellene og restaurantene.

Det hele startet i 1985 da en skoleklasse på Bryn skole i Bærum bestemte seg for å samle inn penger for en nonne som drev et barnehjem i Essau. For pengene skulle hun kjøpe ei ku som skulle gi melk til barnehjemsbarna. Pengene ble samlet inn og kua ble anskaffet, men det viste seg snart at behovet var mye større. Derfor bestemte man på skolene Bryn og Hammerbakken at man skulle samle inn penger slik at de fikk startet en førskole for barna i landsbyen. Den 25. januar 1986 sto det første skolebygget ferdig. Dette var den først førskolen i hele distriktet. Siden den tid har førskolen utvidet med ytterligere et skolebygg, samt kjøkken, vakthus, mur rundt skolen og toaletter. I dag er det ansatt 6 lærere i tillegg til vaktmester og dag- og nattevakter, alt i hovedsak finansiert av elevene på Bryn og Hammerbakken gjennom nå 25 år.

Innsamlingen foregår på to måter: de løpende utgiftene samler elevene inn årlig, ofte etter ”Operasjon Dagsverk-prinsippet”, der elevene arbeider for å tjene penger til prosjektet. Hvert tredje år arrangeres i tillegg Gambiamarkedet, der inntektene gjerne går til investeringer eller andre ekstraordinære utgifter. På Gambiamarkedet selges produkter elevene selv har laget, det er loddsalg med premier elvene har innhentet fra næringslivet i nærmiljøet og det er underholdning fra scenen. Spesielt i forhold til markedet i 2011 er at vi markerer 25-årsjubileet. I den anledning har vi invitert gjester fra Gambia, rektor på Little Bryn, Sarjo Sonko og to medlemmer fra skolestyret.

Fakta om Little Bryn og om Bryn og Hammerbakkens engasjement i Essau:

  • Det går omkring 160 elever på Little Bryn i alderen 3 – 6 år, og skolen har 10 ansatte
  • Det offisielle språket i Gambia og undervisningsspråket i skolen er engelsk. Dette snakker imidlertid ikke barna hjemme. På førskolen Little Bryn får barna opplæring i engelsk i tillegg til at de bl.a. får den første opplæringen i lesing, skriving og matematikk slik at de har et grunnlag for å klare seg når de begynner i første klasse.
  • Ingen får begynne i første klasse uten å ha gått på førskole i Gambia. Little Bryn kan derfor være det avgjørende første steget for barn til å få skolegang og en fremtidig utdannelse.
  • Vi arbeider med å heve standarden på opplæringen. Bl.a. forsøker vi:

- å øke forståelsen for morsmålets betydning når det gjelder utvidelse av barnas begreps- og forståelseshorisont, og at det å basere opplæringen på morsmålet ikke trenger å gå på bekostning av opplæringen i engelsk.

- å hjelpe til med utarbeidelse av en læreplan for førskolen.

- å fremme bruken av litteratur i opplæringen, både eventyr og faktabøker. å videreutvikle lærernes pedagogiske repertoar.

  • Vi har også etablert kontakt med barneskolen, Essau Lower Basic School som bl.a. har resultert i at elevene skriver brev til hverandre tre ganger årlig. Vi har også gitt støtte til kompetanseheving av det pedagogiske personalet på barneskolen.