Besøk på Little Bryn 2013

Gro og Helge besøkte Little Bryn i månedsskiftet februar og mars. Som vanlig var det en begivenhetsrik tur. Mest gledelig er å se at Little Bryn stadig blir en bedre førskole, takket være vår dyktige rektor Sarjo og et trofast og dedikert personale.

Som vanlig var det stor mottagelsesfest da vi kom til Little Bryn med spill og dans. Førskolen var godt vedlikeholdt. Nytt av året var fire toaletter og utvidelse av grønnskashagen. Det har vært inspektører fra myndighetene og kontrollert førskoler i hele Gambia. Mr. Sowe er direktør for skoleregisteret i Gambia og har stått for kontrollene. Mange førskoler ble stengt på grunn av uholdbare forhold. Little Bryn husket han spesielt godt, men det var fordi man ikke hadde forventet å finne en så godt drevet førskole på nordsiden av Gambiafloden.

I år hadde vi med bærpare PC-er til førskolen og vi hadde datakurs med lærerne våre. Også noen lærere fra barneskolen deltok. Vi hadde også med brev fra førsteklasse til elevene på Little Bryn, og vi har fått med brev tilbake igjen. Vi har også utvekslet brev med barneskolen til de øvrige trinnene.

Mest gledelig er det å se at Little Bryn er en førskole i utvikling. De tar nye metoder i bruk, og får en stadig økt bevissthet rundt egen praksis. To av lærerene er godt i gang med utdannelse for å bli faglærte. Vi håper på å få de to siste ufaglærte i gang så fort som mulig. Utdannelsen sponses gjennom en egen innsamling av lærerne på Bryn og Hammerbakken.

Et nytt skolestyre er på plass, og foreldremøte bestemte at de ville innføer en liten egnebetaling, ca. 30 kr. i året pr. barn. Rektor Sarjo jobber også med å få tidligere elever, som nå er voksne, til å bidra. 

Eventyrboken fikk en særdeles god mottagelse, og nå arbeides det for en nyutgivelse i Gambia, der norsk byttes ut med wollof, det nest største språket i Gambia. Da blir tekstene på mandinka, wollof og engelsk. Vi håper å få distribuert boken som klassesett til skoler i Gambia.

Se videoer fra Litte Bryn og fra brevutdeling på Essau barneskole.