Utbedring av kjøkkenet på Little Bryn

Kjøkkenet på Little Bryn har vært et problem siden det ble bygget. Kokkene har stått i et røykfullt rom og laget mat, eller de har laget bål på utsiden. Nå er forholdene utbedret.

 

Kjøkkenet på Little Bryn ble bygget i 2005. Det var et lite rom uten skorstein der maten ble laget på et bål midt på gulvet. Rommet var fullt av røyk, og vi bestemte straks at dette Studkjokken4måtte ut bedres og at det ble laget et ordentlig ildsted med skorstein. Da vi noen år senere kom tilbake, sto kokkene fortsatt i røyken og kokte maten med bål på gulvet- ildstedet i tillegg til bål på utsiden. Skorsteinen og ildstedet fungerte ikke som det skulle.

Etter siste besøk allierte vi oss med fysikkstudentene til dr. Momodou Jain på universitetet. Etter en befaring fastslo de straks hva problemet var og satte i gang med de nødvendige utbedringer. Nå kan kokkene lage maten i røykfrie lokaler på en komfyr som bruker et minimum av ved.

(Hillary Clinton er også opptatt av rentbrennende ovner. Se Aftenposten 2. august 2012.)