Stemningsfull Kulturvandring

Det var en stemningsfull og flott kulturvandring på kvelden onsdag 15. februar. Mange elever og foreldre gikk turen fra Bryn til Hammerbakken og så på installasjonenene elevene hadde laget langs veien.

Det var lys- og lydinstallasjoner, figurer og tekster. Temaet for kvelden var solidaritet og vennskap: mellom venner og klassekamerater, mellom Bryn og Hammerbakken og mellom oss og skolene i Gambia, Little Bryn og Essau Lower Basic School. Vandringen startet med 4. klasse som spilte og sang på Bryn, mens 3. avsluttet med sang på Hammerbakken.

866868869870875877880881882883884887