Vellykket tur til Little Bryn

Sigrid og Helge er tilbake etter en fin tur til Little Bryn. Det er hyggelig å se at Little Bryn gjør store fremskritt, takket være et engasjert og dyktig personale. Se bilder fra Little Bryn.

Little Bryn fremstår i dag som en helt annen førskole enn for bare få år siden. Undervisningen tar mer dreining mot å være elevsentrert, og det metodiske repertoaret til lærerne øker stadig. Også bygningsmassen er ordentlig og godt vedlikeholdt, så har dette også blitt prioritert de siste årenen. Fokusområdenen denne gangen var bl.a. videre kursing av de ansatte, oppfølging i forhold til drift av skolen, utvidelse av skolens boksamling, samarbeid med barneskolen og arbeid med innsamling av gambiske eventyr til bokprosjekt. Se på reisebrevet som er lagt ut for nærmere informasjon. Følg også med på Facebookgruppen "Venner av Little Bryn i Gambia".