Drar til Little Bryn

Tirsdag 24. januar reiser Sigrid og Helge til Little Bryn. Arbeidet med å styrke kvaliteten på undervisningen på Little Bryn vil fortsatt være fokus, men det er også andre mål for turen.

 

Koffertene vil være fulle av engelske barnebøker som er skaffet til veie på loppemarkeder i høst. De fleste går til Little Bryn, men noen egner seg nok best for barneskolen. Det blir satt av tid til videre opplæring av undervisningspersonellet på Little Bryn og bistå lærerne med planlegging av undervisningen med bakgrunn i læreplanen. Turen går også innom barneskolen, der vi utveksler brev som elevene har skrevet. I fjor startet vi et samarbeid med en annen norsk støtteforening i Gambia, Sutokobas Venner. Sammen med dem arbeides det med å samle inn gambiske eventyr og gi ut disse på mandinka. Mange av fortellingene er i ferd med å gå tapt, selv om de er en like viktig del av den gambiske kulturarven som våre eventyr er for den norske. Det samarbeides med univeritetet i Banjul om utgivelsen.