Nye sekker til elevene og vedlikeholdsarbeid på Little Bryn

Nå får alle de eldste elevene på Little Bryn hver sin skolesekk. Da kan elevene begynne å øve seg på å få lekser og ta ansvar for pennal og andre skolesaker. Kanskje vil også elevene bruke sekken når de begynner i første klasse på barneskolen.

Vedlikeholdsarbeidet er også i full gang. Muren er gjort høyere for å hindre at barna klaterer over den og at geitene kommer inn på førskolens område. Også vedlikeholdsarbeid på vinduer er i gang for å sikre bygningene bedre.

Her er bilder som rektor Sarjo har sendt oss.


 

Skolesekker
Skolesekker

 

 

Skolesekker_alvor
Fotografering er en alvorøig sak

 

Hoeyere_mur
Høyere mur så ikke geiter og rakkerunger skal klatre over
Murstein_til_byggearbeider
Murstein til byggearbeider

Vedlikehold_vindu
Vedlikehold av vinduene